Nazwa usługi: Wydanie zezwolenia w celu prowadzenia prac związanych z umieszczeniem nowych urządzeń infrastruktury technicznej, wymianą i demontażem istniejących urządzeń oraz prac konserwacyjnych związanych z urządzeniami infrastruktury technicznej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy niestanowiących dróg publicznych
   
Kogo dotyczy: Inwestor
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek
  • Pełnomocnictwo inwestora gdy wnioskodawcą nie jest inwestor
  • Aktualna mapa zasadnicza z nakładką ewidencyjną, z naniesioną projektowaną trasą inwestycji
   
Opłaty: brak
   
Czas realizacji: Ustawowo: nie określono
   
Tryb odwoławczy: brak
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1825