Nazwa usługi: Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B
  • Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
  • Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1824