Lista spraw

Zaświadczenie o stanie majątkowym, dochodowości z gospodarstwa rolnego, w sprawie zaległości w zobowiązujacych podatkowych

brak

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

wyników