Nazwa usługi: DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
   
Kogo dotyczy: Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Konstytucja (Dz. U. z 2014r., poz. 849, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Brak
   
Opłaty: Nie dotyczy.
   
Czas realizacji: Brak.
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 618