Nazwa usługi: Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • 1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
  • 2. W przypadku wyborcy głosującego w kraju należy dołączyć oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.
  • 3. W przypadku wyborcy niepełnosprawnego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, głosującego w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta, do zgłoszenia dołącza się kopie aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1824