Nazwa usługi: Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   
Kogo dotyczy: Każdy ma prawo do otrzymania wypisu i wyrysu po uregulowaniu opłaty skarbowej przewidzianej przepisami.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za ew. pełnomocnictwo
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   
Opłaty: O wysokości opłat za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi część 1, punkt 51 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)
   
Czas realizacji: 14 dni – zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr. 112, poz. 1198 z późn. zm.)
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy - brak procedury odwoławczej
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 617