Nazwa usługi: Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
   
Kogo dotyczy: Osoby ubiegające się o sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste na ich rzecz nieruchomości miejskiej.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Formularz wniosku o sprzedaż (oddanie w użytkowanie wieczyste) nieruchomości.
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
   
Opłaty: W zależności od ustaleń właściwego organu.
   
Czas realizacji: Uzależniony od specyfiki danej sprawy (w sprawach prostych – 3 miesiące).
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 617