Nazwa usługi: Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego
   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1471, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o sprostowanie błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.
  • Odpis zupełny aktu stanu cywilnego na podstawie, którego będzie prostowany akt.
  • Dowód osobisty wnioskodawcy.
   
Opłaty: 39 zł
   
Czas realizacji: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Do właściwego Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 617