Nazwa usługi: Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003r., Nr 77, poz. 687)
Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856)
- Art. 10, ust. 2 i 3
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
  • Kopia rodowodu
  • Procedura udzielania zezwolenia może także przewidywać wizytację urzędnika w celu kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia i spełniania wymogów rozporządzenia.
   
Opłaty: Opłata skarbowa: 82 zł
   
Czas realizacji: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 617