Nazwa usługi: Wpis do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej
   
Kogo dotyczy: Wnioskodawcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2911r., Nr 131, poz. 764)
Ustawa
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011r., Nr 106, poz. 622)
Ustawa
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r., Nr 18, poz. 97, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r., Nr 173, poz. 1808, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej transponującą przepisy dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. U. z 2010r., Nr 47, poz. 278)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Dowód osobisty
   
Opłaty: nie wymaga opłaty skarbowej
   
Czas realizacji: nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania wniosku
   
Tryb odwoławczy: Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Email: mg@mg.gov.pl
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1991